Turvallisuusvalvonnan asiantuntija

Ota yhteyttä ›

Teollisuuden turvallisuus­koordinaattori (IFSC)

Industrial Safety Coordinator (IFSC) 

Sisältää teollisuuden tulityön ja turvallisuuden asiantuntijan tehtävät.

Palveluksessamme työskentelee teollisuuden turvallisuuskoordinaattoreita, jotka täyttävät seuraavat viralliset vaatimukset:

Koulutusvaatimus

 • turvallisuusvalvojan erikoisammattitutkinto (TVEAT) ja/tai tekniikan erikoisammattitutkinto (TEAT). Turvallisuuskoordinaattorin koulutus.
 • työ- ja johtamiskokemus yrityksen/hallinnon alan työturvallisuus-/turvallisuusalan tehtävistä
 • työkokemus tulityövartijana ja/tai tulityövartijoiden esimiehenä.
 • työturvallisuuskortti
 • tulityökortti
 • ajokortti

Muu hyväksi luettava koulutus/työkokemus

 • Pelastusopiston alipäällystön tai päällystön kurssi ja/tai sammutustyökurssi/pelastustoimen peruskurssi.
 • Ea 1
 • Muu turvallisuusalan ja palo- ja pelastusalan kokemus/koulutus katsotaan eduksi

Kielitaito

 • Suomen kieli erinomainen (puhe/kirjoitus)
 • Englannin kieli hyvä (minimi, keskitaso)
 • Muu kielitaito katsotaan eduksi

Tehtävänkuvaus

 • yhteistoiminta tilaajan eri osapuolten kanssa.
 • suunnittelutoimeksiannon laadinta tilaajan vaatimuksien mukaisesti.
 • budjetti- ja aikataulu suunnitelmaan osallistuminen tilaajan edellyttämässä laajuudessa.
 • suunnittelijoiden työn yhteensovittaminen ja seuranta.
 • turvallisuusasiakirjan ja muiden kirjallisten asiakirjojen laadinta.
 • turvallisuussääntöjen ja menettelyohjeiden laatiminen
 • turvallisuusasioiden seuranta ja valvonta
 • toimii tilaajan tuotannonjohtajan/vastaavan henkilön asiantuntijana tulitöihin ja työturvallisuuteen liittyvien asiakokonaisuuksien valmistelija, valvojana ja kouluttajana.
 • tekee ennen työaloittamista tulityökohteiden riskienarvioinnit, riskianalyysit sekä niihin liittyvät korjaus- ja parannusesitykset.
 • tekee tuli- ja työkohteiden valmistuttua riskianalyysit ja jälkiraportin parannusesityksineen (sää- ja keliolosuhteet ml.)
 • raportoi läheltäpiti tilanteet välittömästi ohjeistuksen mukaisesti ja ryhtyy välittömiin toimenpiteisiin riskin poistamiseksi/vähentämiseksi.
 • tekee esityksiä ja turvallisuushavaintoja työ- ja turvallisuuden kehittämiseksi.
 • tekee tulitöihin liittyvän asiakaspalautteen urakoitsijoille parannusesityksineen.
 • valvoo ja opastaa tulityöntekijöiden ja tulityövartijoiden esimiehiä työhön liittyvistä riskeissä ja niiden vähentämisessä.
 • tarkastaa tulityöntekijöiden ja tulityövartijoiden ammattipätevyydet.
 • valvoo tulitöiden suorittamista ja työturvallisuuden noudattamista sekä opastaa työkohteen edellyttämän suojaustason turvallisuusvaatimuksissa.
 • valvoo työturvallisuuteen liittyvien koneiden, rakenteiden, materiaalien käyttöä ja katsastuksien ja tarkastusten voimassa oloa ja vaatimuksenmukaisuutta sekä henkilökohtaisien suojavarusteiden käyttöä. (HS)
 • valvoo korkealla työskentelyä ja nostojen suorittamista. (valjaat, tikkaat/telineet, rajaukset, nostoapuvälineet)
 • kouluttaa tarvittaessa ja opastaa tulitöidentekijät ja tulityövartijat ja heidän esimiehensä yrityksen työturvallisuus- ja turvallisuusvaatimuksiin sekä toimintaan turvallisuuspoikkeamissa (hälytys, ensiapu, palo -ja pelastustoiminta sekä muu vaaratilanne)
 • osallistuu asiantuntijana työturvallisuuteen ja tulitöihin liittyviin kokouksiin ja työryhmiin sekä muistioiden ja raporttien laatimiseen.
 • suorittaa muut tehtäviin liittyvät tilaajan esimiehen käskemät työt
Ota yhteyttä ›

Miten voimme auttaa?

Jätä yhteystietosi, soitamme sinulle ensi tilassa!