Turvallisuusvalvonnan esimies

Ota yhteyttä ›

Teollisuuden tulityön ja turvallisuuden esimies (IFSSV)

Industrial Firefwork and Safety Supervisor (IFSSV) 

Palveluksessamme työskentelee teollisuuden tulityön ja turvalllisuuden esimiehiä, jotka täyttävät seuraavat viralliset vaatimukset:

Koulutusvaatimus

 • Pelastusopiston alipäällystön tai päällystön kurssi ja/tai sammutustyökurssi/pelastustoimen peruskurssi.
 • Työkokemus esimiestehtävistä.
 • Ea 1
 • Työturvallisuuskortti
 • Tulityökortti
 • Ajokortti
 • Työkokemus esimiestehtävistä.
 • Muu turvallisuusalan ja palo- ja pelastusalan kokemus/koulutus katsotaan eduksi.

Kielitaito

 • Suomen kieli erinomainen (puhe/kirjoitus)
 • Englannin kieli hyvä (minimi, keskitaso)
 • Muu kielitaito katsotaan eduksi

Tehtävänkuvaus

 • Toimii yrityksen ja tilaajan yhteyshenkilönä työnjohtotasolla tulityövartiointiin ja -suojaukseen liittyvien käytännön toimenpiteiden valmistelijana, valvojana ja kouluttajana.
 • Varmistaa ennen työn aloittamista tulityökohteiden riskienarvioinnit, riskianalyysit sekä niihin liittyvät korjaus- ja parannusesitykset sekä työ- ja tulityöluvat.
 • Järjestää ja suunnittelee tulikohteisiin tarvittavan kaluston ja materiaalin
 • Valvoo tulityövartijoiden ja tulityöntekijöiden työturvallisuuteen liittyvien asioiden noudattamista sekä tulityöhön liittyvää suojauksen tasoa ja ylläpitoa.
 • Raportoi läheltä piti tilanteet välittömästi ohjeistuksen mukaisesti ja ryhtyy välittömiin toimenpiteisiin riskin poistamiseksi/vähentämiseksi.
 • Valvoo ja opastaa tulitöiden tekijöitä ja tulitöiden vartijoita työhön liittyvissä riskeissä ja niiden vähentämisessä.
 • Järjestää ja tilaa tulityövartijat tulityökohteille tilaajan perehdytyksien ja palo- ja pelastusalan ammattipätevyyksien vaatimusten mukaisesti.
 • Varmistaa työ- ja tulityöluvan oikeellisuuden(kohteen) sekä voimassaolon
 • Valvoo ja varmistaa kohteen palo- ja pelastusalan kaluston oikeellisuuden ja suojauksen laadun tulityöluvan mukaisesti ennen tulityön aloittamista.
 • Valvoo yrityksen työturvallisuuteen liittyvien koneiden, rakenteiden, materiaalien käyttöä ja katsastuksien ja tarkastusten voimassa oloa ja vaatimuksenmukaisuutta sekä henkilökohtaisien suojavarusteiden käyttöä. (HS)
 • Valvoo tulityövartijoiden toimintaa, suojauksien riittävyyttä ja järjestää tauotukset.
 • Noudattaa tilaajan määräyksiä ja ohjeita liikkuessaan tuotantotiloissa, alueella ja asioidessaan toimipisteissä.
 • Suorittaa työntekijöiden työajan seurantaa ja vahvistaa tehdyt työajat.
 • Välittää tilaajan määräykset ja ohjeet tulityövartijoille.
 • Osallistuu tulityövartiointiin erikseen sovittavalla tavalla.
 • Toteuttaa ja järjestää muut esimiehen tulityövartiointiin – ja suojaukseen käskemät asiat.
 • Valvoo ja tarkastaa työn päättymisen jälkeen - tilaajan ohjeiden mukaisesti §liittyen - työkohteen siisteyden ja jätteiden tilaajan ohjeiden mukaisen jälkikäsittelyn.
Ota yhteyttä ›

Miten voimme auttaa?

Jätä yhteystietosi, soitamme sinulle ensi tilassa!